За нас

 

Главната дејност на тогаш малубројното и неискусно претпријатие, беше изработка на планови т.е. проекти за индивидуални станбени згради и земање учество во поедини фази на изградба на истите. Скромните просторни капацитети со кои Мега во тоа време располагаше, воопшто не беа пречка за вистинската работа, тие беа само поттик за создавање на една нова визија:

Што всушност Мега во иднина треба да биде? Денес Мега располага со три складишни простории и два изложбено-продажни салони од кој едниот се наоѓа во Куманово, а вториот во Скопје. Со својот потенцијал и можности Мега обединува голем број на активности, од увоз на градежни материјали и опрема, транспорт, продажба на големо и мало до монтажа.

Како директен увозник Мега Доо е во можност да понуди производи на реномирани светски производители, по несомнено најповолни цени.​

Денес Акустик Доо располага со два магацински простора во Скопје снабдени со производи како: гипскартонски плочи, профили и монтажен прибор за сува градба, изолација, фасади, лепкови и сл.

Во 2010 година од Акустик се издвојува уште една трговска групација која денес ја сочинуваат два сегмента. Првиот се занимава со увоз и продажба на големо и мало на скали и скелиња, електрика и електричен алат, тркала, панели, розетни и украси, лајсни, вентилациони и фасадни системи, градинарска програма и сл. Вториот сегмент се занимава со продажба на градежна хемија: бои, лакови, молерски материјали и сл. Акустик Доо како компанија во раст, со постојани вложувања и инвестиции егзистира на македонскиот пазар како препознатливо име зад кое стојат многу задоволни клиенти. 

Заеднички карактеристики

Квалитет

 

Функционалност

 

Мега Акустик © 2023 Сите права се заштитени.