info@megaakustik.mk

Создаваме
иднина
Две успешни компании што повеќе од
20 години опстојуваат на пазарот на
градежни материјали

Квалитет

Затоа што твојот дом е твоето среќно место!

Функционалност

Објектите треба да бидат дизајнирани само врз основа на целта и функционалноста.

Општествена одговорност

Редовно донираме во здравството, спортот и културата.

Искуство

„Мега“ ги бележи своите почетоци во 1992 година, а „Акустик“ во 2004 година.

2 успешни компании што 20 години ги градат вашите соништа

Различни компании имаат различни идеи за тоа што е потребно за да се изгради успешен бизнис. Некои веруваат дека поседувањето добри идеи е од суштинско значење, додека други ја нагласуваат важноста на вештината или задоволството на современите потреби. Додека напорната работа, талентот и напредокот се критични карактеристики на добра компанија, постои уште еден важен аспект за водење бизнис, кој често се занемарува, а тоа е искуството. „Мега“ ги бележи своите почетоци во 1992 година, а „Акустик“ во 2004 година. Самиот факт дека овие компании работат долги години зборува за нашето добро.
mega_logo
„МЕГА“ ги бележи своите почетоци во 1992 година како проектантско биро со тројца вработени, од кои двајца инженери архитекти и еден електротехничар. Главната дејност на тогаш малобројното и неискусно претпријатие беше изработка на планови, т.е. проекти за индивидуални станбени згради и земање учество во поединечни фази од нивната изградба. Главната дејност на тогаш малубројното и неискусно претпријатие, беше изработка на планови т.е. проекти за индивидуални станбени згради и земање учество во поединечни фази на изградба на истите.
Скромните просторни капацитети со кои „Мега“ располагаше во тоа време воопшто не беа пречка за вистинската работа, тие беа само поттик за создавање една нова визија: што всушност „Мега“ во иднина треба да биде?
Денес „Мега“ располага со три складишни простории и два изложбено-продажни салона, од кој едниот се наоѓа во Куманово, а вториот во Скопје. Со својот потенцијал и можности „Мега“ обединува голем број активности, од увоз на градежни материјали и опрема, транспорт, продажба на големо и на мало до монтажа. Како директен увозник „Мега ДОО“ има можност да понуди производи на реномирани светски производители, по несомнено најповолни цени.​

30+ години искуство

Општествена одговорност

Семејна фирма

mega_logo
„МЕГА“ ги бележи своите почетоци во 1992 година како проектантско биро со тројца вработени, од кои двајца инженери архитекти и еден електротехничар. Главната дејност на тогаш малобројното и неискусно претпријатие беше изработка на планови, т.е. проекти за индивидуални станбени згради и земање учество во поединечни фази од нивната изградба. Главната дејност на тогаш малубројното и неискусно претпријатие, беше изработка на планови т.е. проекти за индивидуални станбени згради и земање учество во поединечни фази на изградба на истите.
Скромните просторни капацитети со кои „Мега“ располагаше во тоа време воопшто не беа пречка за вистинската работа, тие беа само поттик за создавање една нова визија: што всушност „Мега“ во иднина треба да биде?Што всушност Мега во иднина треба да биде?
Денес „Мега“ располага со три складишни простории и два изложбено-продажни салона, од кој едниот се наоѓа во Куманово, а вториот во Скопје. Со својот потенцијал и можности „Мега“ обединува голем број активности, од увоз на градежни материјали и опрема, транспорт, продажба на големо и на мало до монтажа. Како директен увозник „Мега ДОО“ има можност да понуди производи на реномирани светски производители, по несомнено најповолни цени.​

30+ години искуство

Општествена одговорност

Семејна фирма

akustik_logo
„АКУСТИК“ е формирана во 2004 година како друштво што се занимава со продажба на градежни материјали на големо и на мало. Произлезено е од монтерска фирма формирана во 1993 година, која во тој период се занимава со изведба на гипс-картонски работи на референтни објекти низ Македонија, како хотели, банки, станбено-деловни објекти, болници и сл.
Денес „Акустик ДОО“ располага со два магацински простори во Скопје снабдени со производи како: гипс-картонски плочи, профили и монтажен прибор за сува градба, изолација, фасади, лепила и сл.
Во 2010 година од „Акустик“ се издвојува уште една трговска групација, која денес ја сочинуваат два сегмента. Првиот се занимава со увоз и продажба на големо и на мало на скали и скелиња, електрика и електричен алат, тркала, панели, розетни и украси, лајсни, вентилациски и фасадни системи, градинарска програма и сл. Вториот сегмент се занимава со продажба на градежна хемија: бои, лакови, молерски материјали и сл. „Акустик ДОО“, како компанија во раст, со постојани вложувања и инвестиции егзистира на македонскиот пазар како препознатливо име зад кое стојат многу задоволни клиенти.

20+ години искуство

Општествено одговорни

Задоволни клиенти

akustik_logo
„АКУСТИК“ е формирана во 2004 година како друштво што се занимава со продажба на градежни материјали на големо и на мало. Произлезено е од монтерска фирма формирана во 1993 година, која во тој период се занимава со изведба на гипс-картонски работи на референтни објекти низ Македонија, како хотели, банки, станбено-деловни објекти, болници и сл.
Денес „Акустик ДОО“ располага со два магацински простори во Скопје снабдени со производи како: гипс-картонски плочи, профили и монтажен прибор за сува градба, изолација, фасади, лепила и сл.
Во 2010 година од „Акустик“ се издвојува уште една трговска групација, која денес ја сочинуваат два сегмента. Првиот се занимава со увоз и продажба на големо и на мало на скали и скелиња, електрика и електричен алат, тркала, панели, розетни и украси, лајсни, вентилациски и фасадни системи, градинарска програма и сл. Вториот сегмент се занимава со продажба на градежна хемија: бои, лакови, молерски материјали и сл. „Акустик ДОО“, како компанија во раст, со постојани вложувања и инвестиции егзистира на македонскиот пазар како препознатливо име зад кое стојат многу задоволни клиенти.

20+ години искуство

Општествено одговорни

Задоволни клиенти

Нашето портфолио