info@megaakustik.mk

Зграда 6.30
Кат 4

Кат 4

Treska 6.30

Стан тип 1

Стан тип 1

Стан тип 2

Стан тип 2

Стан тип 3

Стан тип 3

Стан тип 4

Стан тип 4

Стан тип 5

Стан тип 5

Стан тип 6

Стан тип 6

Стан тип 7

Стан тип 7

Стан тип 1

Трисобен

Квадратура ............. 60м2

Ориентација ... Север, Југ

Поглед ... Атриум, Улица

Детален преглед

Стан тип 1

Трисобен

Квадратура ............. 60м2

Ориентација ... Север, Југ

Поглед .... Атриум, Улица

Детален преглед

Стан тип 2

Двособен

Квадратура ............... 47м2

Ориентација .............. Југ

Поглед ................... Улица

Детален преглед

Стан тип 2

Двособен

Квадратура ............. 47м2

Ориентација ............. Југ

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип 3

Трисобен

Квадратура ............. 66м2

Ориентација ... Југозапад

Поглед ................. Улица

Детален преглед

Стан тип 3

Трисобен

Квадратура .............. 66м2

Ориентација ... Југоисток

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип 4

Двособен

Квадратура .............. 44м2

Ориентација ......... Запад

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип 4

Двособен

Квадратура .............. 44м2

Ориентација ......... Исток

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип 5

Двособен

Квадратура .............. 42м2

Ориентација ......... Запад

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип 5

Двособен

Квадратура .............. 42м2

Ориентација ......... Исток

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип 6

Трисобен

Квадратура ............. 90м2

Ориентација ... Северозапад

Поглед ...... Атриум, Улица

Детален преглед

Стан тип 6

Трисобен

Квадратура ............ 90м2

Ориентација ... Североисток

Поглед ..... Атриум, Улица

Детален преглед

Стан тип 7

Двособен

Квадратура .............. 32м2

Ориентација ......... Исток

Поглед ................ Атриум

Детален преглед

Стан тип 7

Двособен

Квадратура .............. 32м2

Ориентација ......... Запад

Поглед ................ Атриум

Детален преглед