Treska 6.12
Стан тип А1Стан тип Б1Стан тип Б2Стан тип В1Стан тип В2Стан тип В3Стан тип В4

Стан тип А1

Двособен

Квадратура .............. 42м2

Ориентација ......... Север

Поглед ................ Атриум

Детален преглед

Стан тип Б1

Трисобен

Квадратура .............. 73м2

Ориентација ......... Север

Поглед ................ Атриум

Детален преглед

Стан тип Б2

Трисобен

Квадратура ............. 85м2

Ориентација ............ Југ

Поглед ................. Улица

Детален преглед

Стан тип В1

Трисобен

Квадратура .............. 87м2

Ориентација ............. Југ

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип В2

Четирисобен

Квадратура ........... 93м2

Ориентација ....... Исток

Поглед ................ Улица

Детален преглед

Стан тип В3

Четирисобен

Квадратура ............. 121м2

Ориентација ... Југоисток

Поглед .................. Улица

Детален преглед

Стан тип В4

Четирисобен

Квадратура ........... 128м2

Ориентација ... Запад, Север, Исток

Поглед ... Атриум, Улица

Детален преглед